Saragiotis Blog An every day adventure

18May/120

Υπέρ ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα σχολεία της Ξάνθης

fast-internet-connection-pictureΕδώ και δύο χρόνια τα σχολεία της Ξάνθης, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, συνδέονται στο διαδίκτυο με ταχύτητες ως και 40 φορές γρηγορότερες από αυτές που προσφέρουν οι πάροχοι διαδικτύου στην Ελλάδα.

blue_fibreΑπό τα τέλη του 2010 ως και τον Μάιο του 2011 το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ξάνθης (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)σε συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης, το Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) εγκατέστησε διασύνδεση μεταξύ του Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών (ΜΔΟΙ) του Δήμου Ξάνθης (ένα έργο της κοινωνίας της πληροφορίας) και του ΕΔΕΤ για την διασύνδεση των σχολείων με το ΠΣΔ.

Η διασύνδεση με το ΜΔΟΙ προσφέρει στα σχολεία ταχύτητες σύνδεσης με το Internet ως και 1Gbps, πάνω από 500 φορές γρηγορότερο από τα υπόλοιπα σχολεία και εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα της σύνδεσης χρησιμοποιώντας ως εναλλακτική όδευση την γραμμή ADSL του σχολείου. Συγκεκριμένα, διασυνδέθηκαν στο ΜΔΟΙ 27 σχολεία και διοικητικές μονάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και ασύρματες ζεύξεις για τη σύνδεση σχολείων ή διοικητικών μονάδων με το ΜΔΟΙ.

Για την επίτευξη της διασύνδεσης και των μεγάλων ταχυτήτων το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και ο Δήμος Ξάνθης (κ. Αποστολίδης Ελευθέριος) διαμόρφωσαν το λογισμικό της εγκατάστασης του ΜΔΟΙ και παράλληλα δημιούργησαν υπηρεσία για την παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου και τη δημιουργία αναφορών οι οποίες ενημερώνουν τον Δήμο Ξάνθης στην περίπτωση διακοπής οποιασδήποτε σύνδεσης του ΜΔΟΙ. Τα ΜΔΟΙ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επεμβάσεις από εργολάβους και άλλους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα διότι πολύ εύκολα κόβουν τις ίνες που διατρέχουν την πόλη. Η υπηρεσία παρακολούθησης διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του δικτύου, την ποιότητα της υπηρεσίας και δίνει δυνατότητα άμεσης επέμβασης στην περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στο δίκτυο.

rackΕπίσης, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης, σε συνεργασία με το ΠΣΔ, προμηθεύτηκε, διαμόρφωσε και εγκατέστησε δρομολογητές στα σχολεία και στις διοικητικές μονάδες της Ξάνθης για τη διασύνδεση τους στο ΜΔΟΙ. Οι ζεύξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.

storyimages-php_Οι γρήγορες αυτές συνδέσεις επιτρέπουν στους μαθητές να γίνουν σύγχρονοι πολίτες του ψηφιακού κόσμου, δίνουν στους εκπαιδευτικούς νέα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας, και επιτρέπουν στα σχολεία να έχουν έντονη ψηφιακή παρουσία. Πολλά σχολεία της Ξάνθης, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους δόθηκε και δημιούργησαν διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας και σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κάθε αίθουσα (2010-2011, 1ο Λύκειο Ξάνθης, υπεύθυνη υποδομών πληροφορικής κα. Κώττη).

Η παραπάνω υλοποίηση του δικτύου στην Ξάνθη ήταν μέρος μιας πιλοτικής δράσης για όλη την Ελλάδα. Η Ξάνθη είναι η μόνη πόλη της Ελλάδας στην οποία σχεδόν το σύνολο των σχολείων έχει πραγματικά γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο.

31Mar/110

Εργασίες του ΟΤΕ για την εγκατάσταση δικτύου VDSL Στην Ξάνθη

Εργασίες του ΟΤΕ για το δίκτυο VDSL

Εργασίες του ΟΤΕ για το δίκτυο VDSL

Διάβασα στην Xanthi press ότι ο ΟΤΕ ο ΟΤΕ «εγκαθιστά το πρώτο δικτύο οπτικών ινών νέας γενιάς VDSL στην Ξάνθη». Καταρχήν δεν είναι το πρώτο δίκτυο οπτικών ινών και δεν είναι δίκτυο οπτικών ινών με την έννοια του ότι η ίνα δεν φτάνει ούτε στο χρήστη ούτε στο κτίριο του. Ο χρήστης συνδέεται με χαλκό με την μόνη διαφορά ότι ο εξοπλισμός xDSL βρίσκεται στο ικρίωμα (ΚΑΦΑΟ) του ΟΤΕ σε σχετικά κοντινή απόσταση με τον χρήστη.

Σε όλη την Ευρώπη οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι με δεσπόζουσα θέση στην αγορά, όπως ο ΟΤΕ, εγκαθιστούν δίκτυα FTTx με την οπτική ίνα στο χρήστη. Ακόμα χειρότερα, ενώ έσκαψαν όλη την πόλη, η τεχνολογία των σωληνώσεων που εγκατέστησαν και των οπτικών ινών δεν επιτρέπει την περαιτέρω αναβάθμιση σε FTTx. Δεν εγκατέστησαν μικροσωλήνια συστήματα παρά μια ή δύο σωλήνες Φ40 με ένα καλώδιο οπτικών ινών με σκληρό περίβλημα να περνάει μέσα από αυτές.

Όσο, για το πρώτο δίκτυο οπτικών ινών στην Ξάνθη, και αυτό είναι λάθος. Στην Ξάνθη έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια το ΜΔΟΙ (Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών) του Δήμου Ξάνθης. Το ΜΔΟΙ συνδέει όλα τα κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος με οπτικές ίνες και ενεργό εξοπλισμό, προσφέροντας συμμετρικές ταχύτητες μέχρι 1Gbps (20πλάσια από την μέγιστη ταχύτητα που θα προσφέρει το VDSL του ΟΤΕ). Εδώ και αρκετούς μήνες τα σχολεία της Ξάνθης είναι συνδεδεμένα στο internet με αυτές τις ταχύτητες.